DJ Indy

DJ Indy photo 1
DJ Indy photo 2 DJ Indy photo 3

Najzaposleniji i jedan od najboljih hrvatskih hip hop / trap DJ-a. Skoro pa nema festivala ili kluba u kojem nije svirao i tu ne ubrajamo samo zagrebačke, nego regionalne, ali i europske ( Švicarska, Njemačka..)

Raspored nastupa:
  • Datum Naziv događaja Lokacija
  • 3. listopada 2020. RNB Confusion - Rooftop Old School Vibes Hoto Tower (ZG)
  • 5. listopada 2020. Wiener Takes It All Akademija Likovnih Umjetnosti (ZG)
  • 17. listopada 2020. Jagermeister Pop-Up Approved! (ZG)
Kontakt